Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη

Αναχωρήσεις καθημερινά : 10:00, 22:00 & 23:30


.                             Απλή μετάβαση                                Μετ΄ επιστροφής

Κανονικό                       45 €                                                   80 €

Φοιτητικό                       35 €                                                   64 €

Άνω των 65 ετών           35 €                                                   64 €

2 - 12 ετών                     32 €                                                   56 €

 

Για   Kesan / Tekirdag

Κανονικό                       40 €                                                   70 €

Φοιτητικό                       32 €                                                   56 €

Άνω των 65 ετών           28 €                                                   49 €

2 - 12 ετών                     28 €                                                   49 €

 

 

 

 

Επιστροφή