Θεσσαλονίκη - Σαντάνσκι - Μπλαγκόεβγραντ - Σόφια - Φιλιππούπολη

Αναχώρηση κάθε μέρα 21:30

 


Θεσσαλονίκη - Σαντάνσκι

.                             Απλή μετάβαση                                Μετ΄ επιστροφής

Κανονικό                       15 €                                                   25 €

Φοιτητής, Συνταξιούχος 15 €                                                   25 €

Παιδιά 0 -6 ετών            15 €                                                   25 €

7 - 12 ετών                     15 €                                                   25 €

 

Θεσσαλονίκη - Μπλαγκόεβγραντ

.                             Απλή μετάβαση                                Μετ΄ επιστροφής

Κανονικό                       20 €                                                   35 €

Φοιτητής, Συνταξιούχος 18 €                                                   32 €

Παιδιά 0 -6 ετών            10 €                                                   18 €

7 - 12 ετών                     14 €                                                   21 €

 

Θεσσαλονίκη - Σόφια

.                             Απλή μετάβαση                                Μετ΄ επιστροφής

Κανονικό                       25 €                                                   40 €

Φοιτητής, Συνταξιούχος 20 €                                                   38 €

Παιδιά 0 -6 ετών            13 €                                                   20 €

7 - 12 ετών                     15 €                                                   27 €

 

Θεσσαλονίκη - Φιλιππούπολη

.                             Απλή μετάβαση                                Μετ΄ επιστροφής

Κανονικό                       30 €                                                   52 €

Φοιτητής, Συνταξιούχος 25 €                                                   45 €

Παιδιά 0 -6 ετών            15 €                                                   26 €

7 - 12 ετών                     18 €                                                   31 €

 

 

Επιστροφή