ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Η καλή διάθεση και νοοτροπία, το εκδρομικό πνεύμα και η ευγένεια παίζουν το σημαντικότερο ρόλο για συμμετοχή σε οργανωμένες εκδρομές. Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει ομαδικό πνεύμα και συνεργασία μεταξύ των εκδρομέων, ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση, η χαρούμενη διάθεση και η ανοχή του συνεπιβάτη κατά τη διάρκεια της εκδρομής εξασφαλίζει την ομαλή και ευχάριστη πραγματοποίηση του προγράμματος. Παράκληση μας η τήρηση των κάτωθι οδηγιών.

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Η καλή αρχή είναι βασική προϋπόθεση για μια χαρούμενη εκδρομή. Ειδικά συστατικά της καλής αρχής είναι η ευχάριστη διάθεση και το χαμόγελο. Χαμογελώντας λοιπόν, ελάτε στην ώρα σας και κάνετε την πρώτη γνωριμία με τους συνταξιδιώτες σας, ενδιαφερθείτε για την φόρτωση των αποσκευών σας, χαμογελάστε και καλό σας ταξίδι, είναι στο χέρι σας.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Πολιτικές συζητήσεις είναι αυστηρά ανεπίτρεπτες κατά την διάρκεια των εκδρομών.

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : Τα δωμάτια διατίθενται κατά σειρά, χωρίς καμία διάκριση. Η κατανόηση και η καλή διάθεση έχουν εδώ τον πρώτο λόγο. Μη συγκρίνετε το δωμάτιο σας με εκείνο των συνεκδρομέων σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει, ενημερώστε τον Αρχηγό. Εκείνος θα φροντίσει να σας ικανοποιήσει, πάντα στο μέτρο του δυνατού.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσεκτική μελέτη και η πιστή τήρηση των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ τόσο από το γραφείο και τους εκπροσώπους του (ΑΡΧΗΓΟ-ΟΔΗΓΟ) όσο και από τους εκδρομείς είναι ο βασικότερος παράγων επιτυχίας του προγράμματος.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ : Πρέπει να είναι συνεπείς στις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος, γιατί δεν δικαιούνται αποζημίωση για απολεσθείσες, από δική τους υπαιτιότητα, υπηρεσίες ή εκδηλώσεις.

Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση στους τόπους αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο αρχηγός δικαιούται να αναχωρήσει χωρίς κανένα δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης, λόγω απώλειας μέρους ή συνόλου του ταξιδιού.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτη εφαρμογή του προγράμματος κάθε εκδρομής. Είναι εν τούτοις ενδεχόμενο να παρουσιαστούν απρόβλεπτες δυσχέρειες που να καταστήσουν επιβεβλημένη την αλλαγή μέρους ή όλου του δρομολογίου, προ της αναχώρησης ή κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Εάν η αλλαγή είναι σημαντική και πραγματοποιηθεί πριν την αναχώρηση, μπορούν οι εκδρομείς να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν. Εάν η αλλαγή καταστεί λόγω ανωτέρας βίας απαραίτητη, κατά τη διάρκεια της εκδρομής οφείλουν οι εκδρομείς να την αποδεχτούν και ενδεχομένως να με τις πιθανές πρόσθετες δαπάνες προς αντιμετώπιση της διαμορφωθείσης κατάστασης.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι δηλώσεις συμμετοχής αρχίζουν από τη μέρα κυκλοφορίας του προγράμματος μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ατόμων. Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλετε το 30% της τιμής της εκδρομής, η εξόφληση το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημέρα αναχώρησης. Παιδικές εκπτώσεις δυνατές κατόπι προσυμφωνίας.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ακύρωση συμμετοχής υπόκειται σε παρακράτηση ποσού ανάλογα με τον χρόνο της ακύρωσης, των υποχρεώσεων που ανέλαβε το γραφείο και των εξόδων που δημιουργήθηκαν στο στάδιο της προετοιμασίας.

Α) Για ακύρωση από 15 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση της προκαταβολής.

Β) Για την ακύρωση από 6 ως 3 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση του 40% της αξίας της εκδρομής.

Γ) Για την ακύρωση από 3 ημέρες έως την ημέρα αναχώρησης, παρακράτηση του 60% της αξίας της εκδρομής.

Εν τούτοις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, ατύχημα κτλ) αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη κατανόηση.

 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ : Η εξασφάλιση δωματίου σε μεμονωμένους εκδρομείς εξαρτάται από την εξεύρεση άλλου ατόμου του ίδιου φύλου, το οποίο θα αποδεχθεί την κοινή διανυκτέρευση, αλλιώς ο εκδρομέας υποχρεούται να διαμένει σε μονόκλινο δωμάτιο, αφού καταβάλει την ανάλογη διαφορά.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ : Στις εκδρομές η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κάρτα αλλαγής.

· Στις εκδρομές με πούλμαν η φράση < <μέσο της πόλης…> > είναι ενδεικτική της κατεύθυνσης κίνησης και όχι υποχρεωτική διέλευση ή περιήγηση αυτής.

· Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος. Έχει την ευθύνη και το δικαίωμα να το τροποποιήσει με σκοπό τη βελτίωσή του.